REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • Województwo wielkopolskie zyskało nowy, 99. już rezerwat przyrody. Jest to rezerwat faunistyczny „Nietoperze w Starym Browarze” położony w Pile - więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

Aktualności
Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w tym obszarze do zgłaszania uwag i wniosków w terminie do 8 maja br.


2015-04-26
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2015 w Wielkopolsce

Zakończył się okręgowy etap XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie wielkopolskim. W pracach jury uczestniczył Jerzy Ptaszyk - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalny Konserwator Przyrody


2015-04-21
Drzewa z klimatem – odkrywaj mobilnie

Podczas konferencji prasowej w PAP zaprezentowano aplikację „Drzewa z klimatem” dedykowaną wszystkim miłośnikom przyrody i podróżnikom. Aplikacja powstała przy współpracy Klubu Gaja, Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


2015-04-20
Dziesięciolecie Ośrodka w Zdrojowej Górze

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra odbyła się konferencja poświęcona edukacji, nauce i turystyce w lasach pilskich. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalny Konserwator Przyrody


2015-04-16
Dzień Pamięci Ofiar Katynia

W Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir


2015-04-13
Więcej
Kalendarium