REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • W Wigilię (24 grudnia) urząd będzie nieczynny. Dniem roboczym ustalono sobotę 6 grudnia br. - więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

Aktualności
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu

W Poznaniu odbyło się kolejne zebranie plenarne Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu. Podczas posiedzenia Rada zaopiniowała projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


2014-11-27
Na ratunek selerom błotnym

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła czynną ochronę selerów błotnych, która związana jest z założeniem kolonii tych bylin. Podjęte działania zapisano w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Brenno i Pojezierze Gnieźnieńskie


2014-11-27
Ochrona rybołowa w Wielkopolsce

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyła się konferencja „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus w województwie wielkopolskim” w związku z obserwowanym zanikiem polskiej populacji tego gatunku


2014-11-25
Stulecie pierwszego odkrycia meteorytu na Morasku

Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się jubileuszowa konferencja popularnonaukowa z okazji setnej rocznicy odnalezienia pierwszego fragmentu meteorytu na Morasku. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


2014-11-18
Konsultacje planu zadań ochronnych dla Doliny Cybiny

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne dotyczące zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny.


2014-10-31
Więcej
Kalendarium