REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • W Wigilię (24 grudnia) urząd będzie nieczynny. Dniem roboczym ustalono sobotę 6 grudnia br. - więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

Aktualności
Nowa siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

1 stycznia 2015 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań


2014-12-01
O roli zwierząt chronionych

W ramach projektu Minimalizacja szkód wyrządzonych w gospodarce człowieka przez chronione zwierzęta pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizowali zajęcia dla dzieci o środowiskotwórczej roli zwierząt chronionych


2014-12-01
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu

W Poznaniu odbyło się kolejne zebranie plenarne Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu. Podczas posiedzenia Rada zaopiniowała projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


2014-11-27
Na ratunek selerom błotnym

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła czynną ochronę selerów błotnych, która związana jest z założeniem kolonii tych bylin. Podjęte działania zapisano w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Brenno i Pojezierze Gnieźnieńskie


2014-11-27
Ochrona rybołowa w Wielkopolsce

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyła się konferencja „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus w województwie wielkopolskim” w związku z obserwowanym zanikiem polskiej populacji tego gatunku


2014-11-25
Więcej
Kalendarium