REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • Warsztaty „Procedura oceny oddziaływania na środowisko – współpraca między organami administracji publicznej” – więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009

Trwają prace związane ze zmianą planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska. Uwagi i wnioski do projektu można składać do 30 września br.


2014-09-22
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”. Warsztaty odbędą się 29 i 30 października br. w Poznaniu, 6 i 7 listopada br. w Krakowie,  26 i 27 listopada br. w Warszawie oraz 3 i 4 grudnia w Gdańsku


2014-09-17
Budowa trzeciego pasa obwodnicy Poznania

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wobec pojawiających się w mediach informacji dotyczących powodów przedłużania się przygotowania rozbudowy autostradowej obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu


2014-09-15
Na pomoc dąbrowom

Dla poprawy stanu ciepłolubnych dąbrów, siedliska które jest kluczowym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie, utworzono zagrodę z konikami polskimi. To działanie bezprecedensowe, nowatorskie, o charakterze eksperymentu naukowego


2014-09-11
Platforma lęgowa dla rybołowa

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w Nadleśnictwie Bolewice zamontowano platformę lęgową dla rybołowa. To jedno z działań ochronnych wynikających z planu zadań dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry


2014-09-10
Więcej
Kalendarium