środa, 23 lipca 2014, 10:41

Aktualności KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ROLA BOBRA W ŚRODOWISKU
środa, 25 września 2013 13:02

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ROLA BOBRA W ŚRODOWISKU

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. Rola bobra w środowisku.

Konkurs skierowany do dzieci szkół podstawowych jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VI. Jeden uczeń może przesłać na adres Regionalnej Dyrekcji nie więcej niż jedną pracę plastyczną, w terminie do 11 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – rola bobra w środowisku”.

Tematyka konkursu nawiązuje do roli bobra europejskiego w środowisku i potrzeby ochrony tego ssaka na terenie województwa wielkopolskiego. Dzieci poprzez prace plastyczne powinny zaprezentować sposób w jaki odbierają występowanie i rolę bobrów w środowisku, w miejscach swojego zamieszkania oraz najbliższej okolicy. Konkurs ma za zadanie uwrażliwić najmłodszych na piękno przyrody, rolę bobrów w środowisku i pokazać jednocześnie konieczność ich ochrony.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2013 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. O dokładnym terminie finału konkursu zostaną poinformowani laureaci konkursu. Najlepsze prace pojawią się także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Konkurs Rola bobra w środowisku jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania pn.: „Ochrona siedlisk bobra europejskiego (Castor fiber) oraz ograniczanie konfliktów na styku działalności bóbr – gospodarka człowieka”.