• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wdraża system ekozarządzania i audytu EMAS - więcej

  • Zapraszamy na XIX. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON w dniach 26-27 października br. - więcej

  • Województwo wielkopolskie zyskało nowy rezerwat przyrody. Jest to rezerwat faunistyczny „Nietoperze w Starym Browarze” położony w Pile - więcej

Aktualności
Konsultacje wielkopolskich planów zadań ochronnych

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska, Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej, Zachodnie Pojezierze Krzywińskie i Ostoja koło Promna


2015-10-06
Światowy Dzień Zwierząt

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt ustanowiony w 1931 r. na konferencji ekologów we Florencji, którzy postanowili zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wymarciem. Tego dnia rozpoczyna się Światowy Tydzień Zwierząt


2015-10-05
Polsko-niemieckie zaangażowanie na rzecz ochrony rybołowa

W dniach 22-23 września 2015 r. w Łagowie odbyła się międzynarodowa konferencja Ochrona czynna rybołowa na pograniczu polsko-niemieckim (Aktiver schutz des Fischadlers im deutsch-polnischem grenzraum)


2015-09-24
Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych w Wielkopolsce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystępuje do sporządzenia kolejnych projektów planów zadań ochronnych dla pięciu obszarów Natura 2000


2015-09-23
Programy ochrony gatunków chronionych

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdził krajowe programy ochrony błotniaka łąkowego oraz orlika grubodziobego. Programy ochrony stanowią syntezę wiedzy i doświadczeń, identyfikują zagrożenia oraz propozycję działań


2015-09-19
Więcej aktualności
Kalendarium