REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • Warsztaty „Procedura oceny oddziaływania na środowisko – współpraca między organami administracji publicznej” – więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Stanowisko RDOŚ w Poznaniu dotyczące budowy trzeciego pasa autostradowej obwodnicy Poznania

Wobec pojawiających się w mediach informacji dotyczących powodów przedłużania się przygotowania rozbudowy autostradowej obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.


2014-09-15
Na pomoc dąbrowom

Dla poprawy stanu ciepłolubnych dąbrów, siedliska które jest kluczowym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie, utworzono zagrodę z konikami polskimi. To działanie bezprecedensowe, nowatorskie, o charakterze eksperymentu naukowego


2014-09-11
Platforma lęgowa dla rybołowa

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w Nadleśnictwie Bolewice zamontowano platformę lęgową dla rybołowa. To jedno z działań ochronnych wynikających z planu zadań dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry


2014-09-10
Wolność jest w Naturze

W niedzielę 21 września 2014 r. zapraszamy na parking leśny przy Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn gdzie odbędzie się impreza „Wolność jest w Naturze” organizowana przez Nadleśnictwo Łopuchówko oraz Stowarzyszenie Biegaj z Mapą


2014-09-09
Udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu PZO

Zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do udziału w pracach związanych ze zmianą planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka.


2014-09-05
Więcej
Kalendarium