środa, 23 lipca 2014, 02:29

Aktualności POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE WIELKOPOLSKI 2013
poniedziałek, 11 marca 2013 09:09

POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE WIELKOPOLSKI 2013

Wojewódzki finał konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski rozstrzygnięty.

5 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył się wojewódzki finał XII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Etap ten obejmował część testową i praktyczną, polegającą na rozpoznawaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt na przezroczach. Komisji konkursowej, która oceniała zmagania gimnazjalistów, przewodniczył Regionalny Konserwator Przyrody dr Jerzy Ptaszyk. Do następnego etapu konkursu, finału ogólnokrajowego, przeszła grupa uczniów z terenu Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski to konkurs, który ma na celu zdobywanie i pogłębianie wiedzy o tych formach ochrony przyrody, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, zrozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, naukę umiejętności interpretowania mapy, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów, ich integrację oraz wymianę doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.