Aktualności
Wyjątkowe i zagrożone

Ich obecność jest zagrożona z różnych przyczyn - z powodu zarastania nieużytkowanych łąk, zmiany zagospodarowania terenów, a niekiedy niszczenia ze względu na piękne kwiaty. Dlatego są objęte ochroną prawną, która jednak bez ich poznania nie wystarczy

2016-08-24
Rozprawa administracyjna w sprawie Odkrywki Ościsłowo

8 września br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na parterze budynku Omega Poznań przy ul. Dąbrowskiego 79A w Poznaniu odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, dotycząca wydobycia węgla brunatnego z Odkrywki Ościsłowo    

2016-08-19
Stop dla inwazyjnych gatunków obcych

Zachęcamy do lektury polskiej wersji językowej rekomendacji Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk związanych z tematyką inwazyjnych gatunków obcych

2016-08-19
Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Uprawiających ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem zachęcamy do  korzystania z Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie. Stosowanie opisanych w Kodeksie zasad przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rodzimej przyrody

2016-08-16
Jak pomagać zwierzętom

Widok rannego lub porzuconego dzikiego zwierzęcia w naturalny sposób budzi w nas chęć niesienia pomocy. Musimy jednak pamiętać, że pomoc udzielona w nieodpowiedni sposób może wyrządzić krzywdę

2016-08-12
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka