REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • Warsztaty „Procedura oceny oddziaływania na środowisko – współpraca między organami administracji publicznej” – więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Śladami Natury 2000 - konkurs dla dziennikarzy

Ruszył konkurs Śladami Natury 2000 . Jego celem jest zainspirowanie dziennikarzy do podjęcia tematu ochrony różnorodności biologicznej oraz cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych występujących w obszarach Natura 2000.


2014-09-25
Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009

Trwają prace związane ze zmianą planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska. Uwagi i wnioski do projektu można składać do 30 września br.


2014-09-22
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”. Warsztaty odbędą się 29 i 30 października br. w Poznaniu, 6 i 7 listopada br. w Krakowie,  26 i 27 listopada br. w Warszawie oraz 3 i 4 grudnia w Gdańsku


2014-09-17
Budowa trzeciego pasa obwodnicy Poznania

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wobec pojawiających się w mediach informacji dotyczących powodów przedłużania się przygotowania rozbudowy autostradowej obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu


2014-09-15
Na pomoc dąbrowom

Dla poprawy stanu ciepłolubnych dąbrów, siedliska które jest kluczowym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie, utworzono zagrodę z konikami polskimi. To działanie bezprecedensowe, nowatorskie, o charakterze eksperymentu naukowego


2014-09-11
Więcej
Kalendarium