REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • Warsztaty „Procedura oceny oddziaływania na środowisko – współpraca między organami administracji publicznej” – więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

Aktualności
Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO

W dniach 14 - 17 października 2014 r. w Poznaniu odbywają się targi POLEKO. Tegoroczne spotkanie specjalistów z zakresu ochrony środowiska jest okazją do prezentacji projektu Poznaj swoją Naturę, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska


2014-10-14
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

13 października 2014 r. w Poznaniu rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, w tym roku poświęcony 25-leciu ochrony środowiska w Polsce. W spotkaniu bierze udział Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia


2014-10-13
Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt

8 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dokument określa gatunki objęte ochroną ścisłą, częściową, wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania

 


2014-10-09
Konsultacje planów ochrony i planów zadań ochronnych

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne dotyczące projektów planów zadań dla obszarów Natura 2000 Kiszewo, Ostoja Nadwarciańska, Ostoja Zgierzyniecka, planów ochrony Rezerwatu na  J. Zgierzynieckim im. B Papi oraz Wielki Las, a także zarządzeń zezwalających na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego


2014-10-07
Zmiana planu zadań ochronnych dla Doliny Cybiny

Trwają prace związane ze zmianą planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny Uwagi i wnioski do projektu można składać do 10 października 2014 r.


2014-10-03
Więcej
Kalendarium