REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

  • Województwo wielkopolskie zyskało nowy, 99. już rezerwat przyrody. Jest to rezerwat faunistyczny „Nietoperze w Starym Browarze” położony w Pile - więcej

  • Z uwagi na występujące wiatrołomy i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się zakazano wstępu do rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim – więcej.

Aktualności
Nietoperze w Starym Browarze

Województwo wielkopolskie zyskało nowy, 99. już rezerwat przyrody. Jest to rezerwat faunistyczny „Nietoperze w Starym Browarze” położony w Pile


2015-02-27
Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Uprawiających ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem zachęcamy do  korzystania z Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie. Stosowanie opisanych w Kodeksie zasad przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rodzimej przyrody


2015-02-18
Konsultacje wielkopolskich planów ochrony i planów zadań ochronnych

Do 3 marca 2015 r. potrwają konsultacje planów zadań ochronnych dla kolejnych dwóch obszarów Natura 2000, planów ochrony dla czterech rezerwatów przyrody, a także zarządzenia w stosunku do bobra na terenie gminy Skoki


2015-02-09
Fundusz dla Przyrody

Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym Fundusz dla Przyrody, którego zadaniem jest wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniających się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków


2015-02-03
Wilk skryty wędrowiec

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała publikację poświęconą roli i znaczeniu wilka. Książka adresowana jest zarówno do studentów, naukowców czy urzędników, jak i leśników, myśliwych oraz wszystkich miłośników przyrody


2015-01-28
Więcej
Kalendarium