Aktualności
Stawy Milickie uratowane, sytuacja na rzece Barycz poprawia się

Sytuacja rzeki Barycz powoli poprawia się. Chroniony Konwencją Ramsarską rezerwat przyrody Stawy Milickie jest bezpieczny. Skuteczna ochrona stawów przed zanieczyszczeniem możliwa była dzięki szybkiemu odcięciu dopływu wód z Baryczy.

2020-07-10
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZANIECZYSZCZENIA RZEKI BARYCZ

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz na odcinku około 60 kilometrów na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, właściwe dla terenu Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – w Poznaniu i we Wrocławiu podjęły czynności.

2020-07-09
Bezpośrednia obsługa interesantów - informacje

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904) [więcej>>>]

2020-05-25
Uwaga - terminy postępowań administracyjnych

UWAGA !!!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, iż z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczynają się albo biegną dalej terminy w postępowaniach administracyjnych.

2020-05-22
Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029

W związku z trwającymi pracami nad zmianą planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu [więcej >>>]

2020-03-05
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka