Aktualności
Rekomendacje Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

Na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały umieszczone tłumaczenia na język polski dokumentów rekomendowanych przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej, które zostały przyjęte przez strony tej konwencji

2017-12-06
Dofinansowanie na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska mogą składać wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

2017-12-04
Decyzja w sprawie odkrywki Ościsłowo wraca do pierwszej instancji

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zamyka drogi inwestorowi do uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej dla Ościsłowa. Stawia jednak konieczny warunek – wykonanie planu kompensacji przyrodniczej

2017-12-01
Liście bożodrzewu gruczołowatego
Konsultacje społeczne unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

Do 24 listopada 2017 r. można przesyłać uwagi do wykazu inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej

2017-11-23
Konsultacje społeczne kolejnego projektu planu zadań ochronnych

Do 4 grudnia 2017 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska

2017-11-21
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka