Aktualności
Działania z zakresu czynnej ochrony kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu kontynuuje działania z zakresu czynnej ochrony kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

2020-07-24
Oświadczenie GDOŚ i RDOŚ ws. działań podjętych przez RDOŚ w Poznaniu i GDOŚ dot. Inwestycji znanej jako „zamek w Stobnicy”

RDOŚ i GDOŚ wykorzystały wszystkie możliwe narzędzia do wstrzymania kontrowersyjnej – i w przekonaniu organów prowadzonej niezgodnie z prawem – inwestycji realizowanej w Stobnicy w gminie Oborniki znanej jako „zamek w Stobnicy”.

2020-07-17
Pastuchy elektryczne dla wielkopolskich gospodarstw

W ramach współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Fundacji WWF Polska na rzecz dobrego sąsiedztwa między ludźmi a dużymi drapieżnikami, Fundacja przekazała Regionalnej Dyrekcji ogrodzenia elektryczne.

2020-07-16
Ochrona rybitwy czarnej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła projekt czynnej ochrony rybitwy czarnej w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002.

2020-07-13
Stawy Milickie uratowane, sytuacja rzeki Barycz poprawia się

Sytuacja rzeki Barycz powoli poprawia się. Chroniony Konwencją Ramsarską rezerwat przyrody Stawy Milickie jest bezpieczny. Skuteczna ochrona stawów przed zanieczyszczeniem możliwa była dzięki szybkiemu odcięciu dopływu wód z Baryczy.

2020-07-10
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka